Concept statuten 2024

Jaarvergadering 10 april 2024

Statuten wijziging 2023

Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering 2022

Na 2 jaar kunnen we eindelijk weer samenkomen voor een jaarvergadering. En wel op dinsdag 12 april 2022 om 20.00 uur in Gemeenschapscentrum De Foeke. Graag begroeten wij u allen.

Jaarvergadering 2018

Op dinsdag 24 april 2018 houden wij onze jaarvergadering vanaf 20.00 uur in gemeenschapscentrum De Foeke. In eerste instantie verwachten wij onze leden tijdens deze vergadering maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Actuarieel rapport
7. Vaststellen contributie en ledenkorting.
Voorstel voor 2019: contributiehandhaving van € 20,00,
(€ 10,00 voor 18-21 jaar) en een ongewijzigde ledenkorting van € 950,-.
8. Samenwerking “Klein Nijefurd”.
9. Federatienieuws.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Jaarvergadering 2017

Op dinsdag 11 april 2017 houden wij onze jaarvergadering om 20.00 uur in Gemeenschapscentrum De Foeke.
In eerste instantie verwachten wij onze leden tijdens deze bijeenkomst maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Binnenkort vindt u hieronder de agenda.

Nuttige links

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Hindeloopen verzamelt nuttige links voor u.
Mocht u zelf een handige link weten die hier onder niet vermeld staat, geef deze dan aan ons door via info@uitvaartvereniginghindeloopen.nl zodat wij deze op de site kunnen plaatsen.

Weet u als erfgenaam niet zeker of u alle bankrekeningen van de overledene hebt “gevonden”, doe dan een aanvraag via www.slapendetegoeden.nl.

Wat kunt u vooraf allemaal regelen zodat uw nabestaanden minder hoeven te regelen en wat dienen nabestaanden nog te regelen. Tips vindt u op www.vanatotzekerheid.nl/life-event/overlijden/

Tips om alles rondom de dood op een praktische manier te regelen vindt u ook op www.doodgaanendoorgaan.nl

Meer informatie over het huren van een graf op een gemeentelijke begraafplaats (de begraafplaats in Hindeloopen is ook van de gemeente) kunt u vinden op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/begraven-en-cremeren/

 

Nieuwe bode: Anne Joosse

Vanaf 1 mei 2016 is mevrouw Anne Joosse de nieuwe bode van onze uitvaartvereniging. Op onze jaarvergadering van 21 april konden de aanwezigen al met haar kennis maken. Voor iedereen die dat gemist heeft vertelt zij hieronder iets over zichzelf:

Met ingang van 1 mei 2016 ben ik uw nieuwe bode. Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Anne Joosse en ik ben geboren in Zeeland in het dorp Oost-Souburg. Inmiddels woon ik al bijna 25 jaar met mijn man Wim Mendelts in Koudum. Samen hebben we onze dochter Carlijne die in Sneek woont.
Met veel plezier heb ik 15 jaar gewerkt in de zorg met mensen met een beperking, eerst in Middelburg, later in Dordrecht. Nadat ik het geluk gevonden had met mijn man, die scheepsrestaurateur is en een eigen bedrijfsruimte zocht, zijn we verhuisd naar Friesland. Wat een prachtige omgeving om te wonen met al die ruimte en het vele water zoals de Morra en de Fluessen. Al snel werd ik gevraagd om als gastvrouw te komen werken op een dagcharterschip; heerlijk het water op! Het gastvrouw zijn groeide uit tot het bedrijf “De keuken van Anne”. Samen met mensen een feest, bruiloft of bedrijfsuitje organiseren waar ook nog lekker bij gegeten wordt, is leuk werk.
Maar het ouder worden bracht de overpeinzing met zich mee wat ik in mijn werkzame leven nog wilde doen. Door het meemaken van persoonlijke verliezen en om te proberen het mysterie van de dood te doorgronden, heb ik het besluit genomen om uitvaartbegeleider te worden waarvoor ik in 2011 het diploma gehaald heb. Tijdens deze opleiding kreeg ik goed contact met een medestudente en zijn we samen “Uitvaart Fryslân” begonnen.
Wanneer iemand overlijdt is dit een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar de wensen van de overledene en de familie; wat past bij hen, wat past bij de overledene. De eigen inbreng van de familie is van groot belang. Uitvaartbegeleiding is maatwerk en dat maakt het vak zo bijzonder voor mij.
Bode zijn is intensief werk. Om mijn hoofd leeg te maken werk graag in de tuin waarin ik onder andere groentes kweek. Ook het maken van een wandeling langs de Morra over het schelpenpaadje geeft me nieuwe energie.
Met ingang van 1 mei 2016 ben ik bij sterfgevallen dag en nacht te bereiken op het nummer 06-33028383

Met vriendelijke groet,
Anne Joosse

Verdriet is de keerzijde van liefde

Woninginbraken tijdens uitvaart

Deze week ontvingen wij een brief van de politie met daarin de waarschuwing dat er vaak wordt ingebroken bij mensen die hun adres in rouwadvertenties hebben geplaatst. Vervolgens wordt er tijdens de uitvaart ingebroken. Lees de brief hier.