Aanvullende verzekering

Samen met de Uitvaartverenigingen van Koudum en Warns heeft Hindeloopen contact gelegd met Twenthe Uitvaartverzekering. Deze organisatie verzorgt aanvullende verzekeringen. Wij willen onze leden wijzen op de kosten die een uitvaart met zich meebrengt en hen de mogelijkheid bieden dit te verzekeren. In het najaar van 2011 krijgt u hier meer informatie over.