Jaarvergadering 2018

Op dinsdag 24 april 2018 houden wij onze jaarvergadering vanaf 20.00 uur in gemeenschapscentrum De Foeke. In eerste instantie verwachten wij onze leden tijdens deze vergadering maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Actuarieel rapport
7. Vaststellen contributie en ledenkorting.
Voorstel voor 2019: contributiehandhaving van € 20,00,
(€ 10,00 voor 18-21 jaar) en een ongewijzigde ledenkorting van € 950,-.
8. Samenwerking “Klein Nijefurd”.
9. Federatienieuws.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.